"€" , "dollar"=>"\$", "sterling"=>"£", "yen", "¥"); // currency symbol function show_list($inValue, $inKeyValue=""){ return $this->currency_symbols[$this->currency]." ".mod::stripstring(number_format($inValue, 2, ".", ""), 50); } function show(){ return $this->currency_symbols[$this->currency]." ".number_format($this->value, 2, ".", ""); } function edit(){ return $this->currency_symbols[$this->currency]." name."\" value=\"".esc::to_form(number_format($this->value, 2, ".", ""))."\" ".($this->disabled?" readonly ":"")." class=\"textelement\" style=\"width: 100px;\">"; } function insert(){ $this->value = number_format(str_replace(",",".", getvar("pgs", $this->name)), 2, ".", ","); } function update(){ $this->value = number_format(str_replace(",",".", getvar("pgs", $this->name)), 2, ".", ","); } } ?>title = "Languages"; $this->table = "core_languages"; $this->items_per_page = 10; $this->pagewindow = 10; $this->search = 0; $this->controls = array("list", "check", "show", "edit", "delete", "add", "sort"); $this->check = 0; $this->autocheck = 1; $this->parentTxt = ""; $this->is_core = true; // // parent / child declarations // $this->setChild(""); $this->setParent(""); // object data & properties $this->addKey("core_language_id"); //-- $element = $this->addDataItem("rank", "rank", "Rank"); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "short_name", "Language ID"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "name", "Language name"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- ?>title = "Channels"; $this->table = "core_channels"; $this->items_per_page = 10; $this->pagewindow = 10; $this->search = 0; $this->controls = array("list", "check", "show", "edit", "delete", "add", "sort"); $this->check = 0; $this->autocheck = 1; $this->parentTxt = ""; $this->is_core = true; // // parent / child declarations // $this->setChild(""); $this->setParent(""); // object data & properties $this->addKey("core_channel_id"); //-- $element = $this->addDataItem("rank", "rank", "Rank"); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "channel_short", "Channel short name"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "channel", "Channel name"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- $element = $this->addDataItem("color", "color", "Color"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- ?> Kookmunicatie

Welkom

 

 

 

Kookmunicatie© is een ontworpen trainingsmethodiek ter verbetering van teamsamenwerking, afstemming en communicatie door middel van koken. Het resultaat is altijd een gezamenlijk diner met de nodige smaak. Doel van de training is door te doen, de samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, communicatievaardigheden te vergroten en het plezier daarbij toe te laten nemen. In groepsverband wordt gewerkt aan elke 'gang'. Na elk gerecht wordt feedback en advies gegeven waarbij het eindresultaat - de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de groep of team om samen te genieten van een diner - niet uit het oog wordt verloren